Media Potentia Oy:n tuoteperhe kasvaa!

Media Potentia Oy:n tuoteperhe kasvaa keväällä! Alamme toimittamaan ja julkaisemaan Rekry&Koulutus Forum-lehteä yhteistyössä Pirkanmaan TE-keskuksen kanssa. Julkaisu tulee ilmestymään 10 kertaa vuodessa sekä printtinä että diginä. Printtilehteä jaetaan noin 40 lehtitelinepisteen kautta Pirkanmaan seudulla. Digijulkaisu on printtiä laajatasoisempi: siinä pyrimme julkaisemaan esittelyjä syventävää materiaalia kuten videoita työyhteisöistä ja työtilanteista.

Rekry&Koulutus Forumin tavoitteena on esitellä työnhakijoille ja uranvaihtajille uusia toimialoja ja työllistymismahdollisuuksia kannustavalla ja positiivisella otteella. Lehden artikkeleissa käsitellään erilaisia urapolkuja ja tuodaan tutuksi aloja, joista joku voisi löytää tulevan menestysuransa. Myös yritykset voivat esitellä lehdessä omaa toimintaansa ja työntekijätarpeitaan ja näin houkutella sellaisiakin työnhakijoita, jotka eivät ole aiemmin ajatelleet työllistyvänsä kyseiselle alalle. Lehdessä tulee ilmestymään myös ajankohtaista tietoutta TE-keskuksen toiminnasta.

Perinteiseen rekrytointi-ilmoitteluun verrattuna Rekry&Koulutus Forumin sisältö perustuu kiinnostaviin ja laadukkaasti kirjoitettuihin advertoriaaleihin eli tekstimainoksiin, jotka kuvituksineen herättävät enemmän mielenkiintoa rekrytoivaa yritystä kohtaan kuin perinteinen rekrymainonta.

Työvoimapula vaivaa monella alalla, myös Pirkanmaalla. Julkaisulla toivomme osaltamme auttavamme työnhakijoita löytämään uusia urapolkuja koulutuksen tai työpaikan muodossa.