Media Potentian ja Magentia Viestinnän välinen työnjako selkiytyy!

13.2.2017 Media Potentia Oy:n kanssa tehdyllä sopimuksella mainostoimisto Magentia Viestintä Oy aloittaa oman julkaisu- ja kustannustoimintansa Media Potentia Oy:n rinnalla.

Media Potentian lippulaivat A & K Omakoti– sekä Omakiinteistö -lehdet toimivat edelleen yrityksen selkärankana yhdessä Kiinteistöratkaisut vuosikirjojen kanssa.

Magentia Viestintä Oy:lle siirtyy Forum -lehtiperhe (Seniori-, Kodin- ja Yritys Forumit), haja-alueilla ilmestyvä OmaTalo -lehti, kiinteistöjulkaisuja edustava Kiinteistöratkaisut hakemisto sekä uutena lanseerauksena 2017 ilmestyvä Maaseutuyrittäjä -lehti. Magentia Viestintä lanseeraa 2017 myös Yritys Forumin
rinnalla ilmestyviä vuosikirjoja.

Yritykset ovat itsenäisiä, toisistaan riippumattomia yrityksiä joiden omistus samalla taholla: Petri Kaukosella. Jakautumisella pyritään vauhdittamaan asiakassegmentiltään lähellä toisiaan olevien mediatuotteiden kehitystyötä ja myyntiä.

Magentia Viestintä aloittaa laajat rekrytointitoimenpiteet jakautumisen johdosta. Samalla Magentia viestintä ottaa myynnin käyttöön jo testaamansa LeadDesk -järjestelmän.

Tampereella 16.2.2017

Petri Kaukonen
toimitusjohtaja
Media Potentia Oy
Magentia Viestintä Oy